Box 1
AKTUELLT

 

Personlig information i cookies

Webplatsen använder cookies för att underlätta för besökare, för att föra statistik över antalet besökare och för att se vilka sidor som är besökta. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats. Nästa gång du besöker samma webbplats hämtas filen upp av webbplatsens server och kan anpassa webbplatsen efter informationen som sparats.

Du bestämmer om cookies får användas

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som gäller från den 25 juli 2003, ska besökaren på en webbplats informeras om webbplatsen använder cookies. Dessutom ska webbplatsen ange vad informationen i cookie-filerna används till. Om du som besökare på webbplatsen inte vill att cookies ska användas kan du göra inställningar i din egen webbläsare så att den inte tillåter cookies. Observera att en cookie bara skickas till den server som skapade den.

Vi använder cookies när du skriver in egna uppgifter i de olika formulären som finns på webbplatsen. Informationen sparas i en cookie så att du ska kunna kontrollera dina uppgifter och eventuellt kunna ändra i dem. Det gör att du slipper skriva in alla uppgifter på nytt varje gång. Dessa cookies kallas sessionscookies och kastas bort så fort du stänger din webbläsare.

Vi använder även cookies för att kunna mäta antalet besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor besöks. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om eller kopplingar till födelsenummer, personnamn, e-postadress eller annan personlig information.

 

Lagen om elektronisk kommunikation

Här är ett utdrag ur lagen om elektronisk kommunikation SFS 2003:389, 6 kap. Integritetsskydd:

18 § Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.