Box 1
AKTUELLT

 

En felrekrytering kostar 700 000 kr!

[2017-04-15]

 

Enligt en forskningsrapport som är beställd av Öhrlings Pricewaterhousecoopers och utförd av SHL kostar varje felrekrytering i snitt ca 700 000 kr.  Samma rapport påvisar att den totala kostnaden för felrekrytering hos svenska företag och organisationer är 13.5 miljarder kronor årligen.

För mer information besök http://www.jusektidningen.se/Arkivet/2004/8/Felrekrytering-kostar-miljarder/ .